Διαφημιστική Καμπάνια AdWords

adwords_artparade-1_n.jpg

κατηγορία: Διαφήμιση Ιστοσελίδων

ημ/νία ολοκλήρωσης: 01/2014

πελάτης: ArtParade


Οργάνωση διαφημιστικής καμπάνιας στο Google Adwords για προσέλκυση επισκεπτών στην ιστοσελίδα του πελάτη. Η καμπάνια έγινε με σκοπό την αύξηση της ζήτησης και την πώληση έργων τέχνης σε συγκεκριμένο αγοραστικό κοινό.

Copyright 2022-2023 ©I-xperts and Creative