Δημιουργία δικτυακής πύλης p2.desknet.gr

desknet-website-1_n.jpg

κατηγορία: Web Portals - Web Apps

ημ/νία ολοκλήρωσης: 09/2018

πελάτης: DeskNET


Δημιουργία ολοκληρωμένης δικτυακής πύλης με δυνατότητες πρόσβασης τόσο από μαθητές/φοιτητές όσο και απο καθηγητές κατόπιν εγγραφής. Η πύλη προσφέρει διαδραστικές δυνατότητες επικοινωνίας μεταξύ καθηγητών και μαθητών με σκοπό την ανάληψη και εκτέλεση εργασιών που ανατίθενται προς επιλεγμένους συνεργάτες. Η πλατφόρμα δίνει δυνατότητες συμμετοχής σε αγγελίες, και ανάληψης έργων κατόπιν επιλογής από τους διαχειριστές. Παρέχει ολοκληρωμένα στατιστικά, οικονομικές καρτέλες, ημερολόγιο συμβάντων, εσωτερικά μηνύματα, υπενθυμίσεις - ειδοποιήσεις κτλ.

Η εταιρεία μας με πολύχρονη πείρα στην κατασκευή εξειδικευμένων έργων δικτυακών εφαρμογών κατά παραγγελία, μπορεί να αναλάβει τα πιο σύνθετα και εξειδικευμένα έργα. Μπορούμε να κατασκευάσουμε για τον πελάτη οποιαδήποτε ψηφιακή πλατφόρμα ειδικά φτιαγμένη σύμφωνα με τις απαιτήσεις του.

copyright 2020 © i-xperts.gr