Κατασκευή δικτυακού portal myservices-hr.gr

myservices-website-1_n.jpg

κατηγορία: Web Portals - Web Apps

ημ/νία ολοκλήρωσης: 02/2020

πελάτης: MyServices


Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της δικτυακής πλατφόρμας εύρεσης εργασίας για την εταιρεία MyServices Human Resources. Μέσα από την πλατφόρμα εύρεσης προσωπικού MyServices μπορεί ο ενδιαφερόμενος επισκέπτης να αναζητήσει εργασία ή να προσλάβει ανθρώπινο δυναμικό για μία ή περισσότερες θέσεις εργασίας σε διαφορετικά αντικείμενα.

Το back office της ιστοσελίδας δίνει τη δυνατότητα στους διαχειριστές να καταχωρούν νέα αιτήματα ή να επεξεργάζονται τα υπάρχοντα αιτήματα. Μπορούν να προγραμματίζουν συνεντεύξεις για υποψήφιους εργαζόμενους και να εκτελούν προσλήψεις. Το εύκολο στη χρήση περιβάλλον εργασίας είναι προσβάσιμο από παντού μέσο WEB. Η εταιρεία διατηρεί τη βάση δεδομένων υποψηφίων και πελατών και μπορεί να καθορίζει τους κατάλληλους υποψηφίους για κάθε αίτημα αναζήτησης εργασίας.

Όταν γίνει κάποια πρόσληψη το σύστημα ενημερώνει άμεσα με e-mail/SMS τόσο τους πελάτες όσο και τους υποψηφίους.

Εαν επιθυμείτε μπορούμε να σχεδιάσουμε τη δική σας δικτυακή πλατφόρμα μελετώντας τις απαιτήσεις σας και προτείνοντας σας ιδέες.

Επικοινωνήστε μαζί μας εαν έχετε κάποια ιδέα για δικτυακή εφαρμογή να σας συμβουλέψουμε πώς θα μπορέσετε να προχωρήσετε στην υλοποίηση της ιδέας σας

copyright 2020 © i-xperts.gr