Μηχανισμός διασύνδεσης e-shop με SoftOne ERP

livardas-website-1_n.jpg

κατηγορία: Web Portals - Web Apps

ημ/νία ολοκλήρωσης: 06/2019

πελάτης: Λιβάρδας Α.Ε.


Δημιουργία App για το ολικό συγχρονισμό δεδομένων μεταξύ του e-shop της εταιρείας Λιβάρδας και της εφαρμογής λογιστηρίου SoftOne ERP. Ο μηχανισμός που φτιάξαμε συγχρονίζει τα δεδομένα πελατών / προϊόντων / κατηγοριών καθώς και τις παραγγελίες από το e-shop με το λογιστικό πρόγραμμα / ERP SoftOne της εταιρείας. Ο μηχανισμός τρέχει ανά 10 λεπτά συγχρονίζοντας αποτελεσματικά τις 2 βάσεις δεδομένων.

Ο μηχανισμός κατασκευάστηκε σε .NET τεχνολογίες (microsoft VB.NET) και αποτελεί μια desktop εφαρμογή που τρέχει προγραμματισμένα στο server της εταιρείας. Όλες οι διεργασίες είναι βελτιστοποιημένες ώστε να απαιτούνται οι ελάχιστοι δυνατοί πόροι του μηχανήματος.

Εαν έχετε e-shop και θέλετε να το συνδέσετε με το λογιστικό σας πρόγραμμα, αναλαμβάνουμε τη σύνδεση του ώστε να συγχρονίζει το e-shop σας (αποθήκη) με το λογιστικό σας πρόγραμμα.

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε εδώ

copyright 2020 © i-xperts.gr