Κατασκευή web portal neob2b.gr

neob2b-website-1_n.jpg

κατηγορία: Web Portals - Web Apps

ημ/νία ολοκλήρωσης: 02/2018

πελάτης: Neo B2B


Κατασκευή κατά παραγγελία δικτυακού portal το οποίο εξειδικεύεται στην προβολή προσφορών φαρμάκων/παραφαρμάκων και την πώληση B2B μεταξύ εταιρειών και φαρμακείων. Η πλατφόρμα προγραμματίστηκε με τεχνολογίες .net

copyright 2020 © i-xperts.gr